Bestaande klant?

Wat is het verschil tussen een optometrist, oogarts en opticien?

Oogarts die een operatie uitvoert

De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat wereldwijd 2,2 miljard mensen een visuele handicap hebben. Zij schat ook dat een miljard van deze mensen een visuele beperking heeft die voorkomen had kunnen worden of nog behandeld moet worden.

Oogonderzoeken zijn de eerste stap in het verzorgen van uw ogen en het voorkomen van ernstige complicaties. Hoe weet u welke oogzorgverlener geschikt is voor uw behoeften?

Ontdek welke taken optometristen, oogartsen en opticiens vervullen, welke diensten zij verlenen en welke aanbieder voor u geschikt is.

Wat is een optometrist?

Optometrist die de ogen van de vrouw onderzoekt

Optometristen zijn eerstelijnszorgverleners die gewoonlijk ogen onderzoeken en het gezichtsvermogen testen. Zij kunnen onregelmatigheden opsporen zoals bijziendheid of verziendheid, droge ogen, kleurenblindheid en nog veel meer.

Als u een bril of contactlenzen op sterkte draagt, kunt u een routinecontrole plannen bij een optometrist, die uw ogen controleert en zo nodig uw voorschriften aanpast.

Opleidingsniveau en opleiding optometrist

Optometristen moeten een diploma optometrie behalen. Een opleiding duurt ongeveer vier jaar, afhankelijk van de universiteit en de structuur van het programma. Het laatste jaar is gewijd aan de klinische opleiding (residentie) onder toezicht van een erkende optometrist of oogarts.

Als optometrist moet u zich voortdurend bijscholen om op de hoogte te blijven van de nieuwste onderzoeken en technologieën. Veel optometristen studeren ook verder om zich te specialiseren in specifieke praktijkgebieden.

Belangrijkste taken van een optometrist

 • Oogonderzoeken en oogtests uitvoeren; recepten uitschrijven voor corrigerende lenzen en brillen.
 • Klinisch advies geven over ooggezondheid en oogcorrectie
 • Diagnose van oogafwijkingen zoals bijziendheid, astigmatisme en glaucoom.

Wat is een oogarts?

Oogarts die een operatie uitvoert bij de patiënt

Oftalmologen zijn oogzorgspecialisten met een diepgaande opleiding, scholing en kennis over visie en uitgebreide oogzorg. Het zijn artsen in de geneeskunde (MD) of artsen in de osteopathie (DO) met een vergunning om oogziekten te diagnosticeren en te behandelen, operaties uit te voeren zoals LASIK of refractieve oogchirurgie, fysieke oogtrauma's te behandelen, en nog veel meer.

Opleidingsniveau en opleiding oogarts

Moeten oogartsen een medische graad (MD of OD) behalen, die minimaal vijf jaar in beslag neemt. Naast de opleiding is twee jaar residentie met praktische medische training vereist.

Verdere specialisatie vereist extra training en opleiding. Versnelde postdoctorale graden in oogheelkunde zijn ook beschikbaar voor degenen die al een undergraduate graad hebben behaald die geen verband houdt met oogheelkunde.

Belangrijkste taken van een oogarts

 • Oogonderzoeken en oogtests uitvoeren; recepten uitschrijven voor corrigerende lenzen en brillen.
 • Diagnose, behandeling en beheer van medische aandoeningen die verband houden met de ogen, zoals diabetes of oogkanker.
 • Chirurgie uitvoeren voor oogziekten zoals glaucoom, staar, diabetesgerelateerde retinopathie en meer.

Wat is een opticien?

Opticien past bril op man

Opticiens zijn geschoolde technici die zijn opgeleid om brillen en contactlenzen te passen en te verstrekken. Zij kunnen ook andere hulpmiddelen zoals vergrootglazen aanmeten en uitdelen.

In tegenstelling tot optometristen en oogartsen zijn opticiens niet bevoegd om oogonderzoeken uit te voeren, diagnoses te stellen of recepten uit te schrijven.

Opleidingsniveau en opleiding opticien

Opticiens worden gecertificeerd door het volgen van een één- tot tweejarige certificeringscursus.. Na de cursus is het meestal vereist om een jaar lang onder toezicht van een bevoegde optometrist te werken alvorens een afsluitend examen af te leggen.

Sleutelrollen van een opticien en opleiding

 • Brillen en contactlenzen op recept aanmeten en afgeven op voorschrift van een oogarts of optometrist.
 • Advies geven over het dragen en verzorgen van brillen en lenzen
 • afstellen en repareren van brilmonturen en lenzen

Wat is het verschil tussen een optometrist en een oogarts?

De termen optometrist en oogarts worden vaak door elkaar gebruikt, maar het zijn verschillende beroepen.

Optometristen bieden routine oogzorg zoals oogonderzoeken en oogtesten. Oogartsen kunnen alle diensten verlenen die een optometrist verleent. Bovendien hebben oogartsen een vergunning om de geneeskunde uit te oefenen en operaties uit te voeren.

Bekijk de handige tabel hieronder om de taken van optometristen, oogartsen en opticiens in één oogopslag te zien:

Taken Optometrist Oogarts Opticien
Bril- en lensvoorschriften uitschrijven     Ja Ja Nee
Brillen en lenzen aanmeten en uitdelen Ja Ja Ja
Oogziekten diagnosticeren     Ja Ja Nee
Oogchirurgie uitvoeren Nee Ja Nee

*Hoewel zij geen medische aandoeningen zoals diabetes kunnen vaststellen, kunnen optometristen het gezichtsvermogen en ooggerelateerde symptomen als gevolg van bepaalde ziekten opsporen. Zij kunnen u doorverwijzen naar een oogarts of huisarts als zij vermoeden dat een nadere diagnose nodig is.

Moet ik naar een optometrist, oogarts of opticien?

Als u nog steeds niet weet welke oogarts u moet bezoeken, zie dan hieronder een overzicht van de diensten die ze aanbieden:

Ga naar een optometrist

 • Voor routine oogonderzoeken
 • Om voorschriften voor brillen en contactlenzen te ontvangen
 • Als u bepaalde oogmedicijnen nodig heeft, zoals oogdruppels

Ga naar een oogarts

 • Om voorschriften voor brillen en contactlenzen te ontvangen
 • Als u een oogoperatie nodig heeft
 • Voor de behandeling van ernstige oogaandoeningen zoals staar of maculadegeneratie

Ga naar een opticien

 • Om optische voorschriften in te vullen
 • Een bril aanmeten of aanpassen
 • Voor brillen of andere visuele hulpmiddelen

Slotgedachten van Lentiamo

Wanneer het gezichtsvermogen verminderd of aangetast is, kan het moeilijk of zelfs onmogelijk zijn om dagelijkse taken zoals autorijden of lezen uit te voeren. Regelmatige controles bij een oogarts kunnen leiden tot het tijdig opsporen en zelfs voorkomen van ernstige oogproblemen.

U kunt een weloverwogen beslissing nemen over uw oogzorg. Bedenk wat uw behoeften zijn en kies een zorgverlener waarbij u zich op uw gemak en gehoord voelt. Of u nu specifieke oogproblemen heeft of niet, het is altijd een goed idee om je ogen te laten nakijken.


1World Health Organization